Reference

sanacija prohodnih terasa izrada hidroizolacije TPO membranom uz izradu nacrta i postave ploča pranog kulira na podmetaće, te zaštita glazure tekućom membranama prije postave keramičkog opločenja na stambenom objektu Gjurkov Put investitor gdin Mladen Pavičić
Sanacija krova Pvc membranom sa svim predradnjama do završnih detalja Miljackina 42/a Savica

Medulin

Ilica

Sanacija obiteljske kuće

Kompletna hidroizolacija kuće za iznajmljivanje Temeljna izolacija premazom, izolacija ravnih neprohodnih krovova premazom Koster 21, izolacija prohodne terase TPO membranom KOSTER Tpo 1,8, te izolacija svih balkona premazom KOSTER 21 sa svim predradnjama